Manja slova Veća slova RSS
>

Proizvođačima sa područja Podgorice predstavljen IPARD poziv za podršku preradi

Proizvođačima sa područja Podgorice predstavljen IPARD poziv za podršku preradi
Datum objave: 08.05.2018 16:52 | Autor: MPRR

Ispis Štampaj stranicu


MPRRPredstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja danas su zainteresovane prerađivače sa područja Glavnog grada upoznali sa procedurom sprovođenja IPARD javnog poziva za podršku preradi, na koji mogu aplicirati do 16. jula 2018. godine.

Zainteresovani kroz ovaj javni poziv mogu dobiti podršku za investicije u izgradnju, rekonstrukciju ili opremanje objekata za prijem i preradu proizvoda, nabavku opreme, mehanizacije, uređenje infrastrukture na proizvodnoj jedinici, investicije u izgradnju, rekonstrukciju ili opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, uvođenje sistema bezbjednosti hrane i upravljanje kvalitetom proizvoda.

Kroz IPARD poziv za preradu, zainteresovani aplikanti mogu konkurisati sa projektima, čiji prihvatljivi troškovi iznose od 40.000€ do 1.500.000€, dok podrška iznosi do 50% prihvatljivih troškova. Dodatna sredstva podrške od 10% mogu se dodijeliti za dio prihvatljivih/odobrenih troškova koji se odnosi na upravljanje otpadom, nusproizvodima, prečišćavanje otpadnih voda i iskorišćavanje otpada. Podrška se dobija nakon što se realizuje cjelokupna investicija.

Osim za osnovne uslove za apliciranje i mogućnosti podrške kroz ovaj poziv, prisutni preduzetnici imali su posebna interesovanja vezana za detalje procedure nabavke u okviru investicije. Pojašnjena im je procedura nabavke i naglašeno da sve robe i usluge koje se nabavljaju u okviru investicije moraju ispunjavati EU procedure i uslove, koji su definisani pozivom.  

Prerađivačima koji su bili zainteresovani i za drugi IPARD javni poziv za bespovratnu podršku primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, a koji je, takođe, u toku, pojašnjeno je da se mogu istovremeno prijaviti na oba poziva – i za primarnu i za preradu.

Predstavnici Ministarstva podsjetili su prisutne da korisnici IPARD javnog poziva za preradu mogu biti pravna lica (mikro, mala i srednja) preduzeća, kao i kooperative. U skladu sa kriterijumima, korisnici mogu biti i velika preduzeća. Podrška se dodjeljuje za preradu poljoprivrednih i ribljih proizvoda, za koje su postavljeni i specifični kriterijumi, odnosno uslovi koje potencijalni korisnici podrške moraju da zadovolje da bi ostvarili podršku kroz ovaj javni poziv. U trenutku podnošenja zahtjeva za isplatu, u zavisnosti od sektora prerade, korisnici moraju imati:

Sektor prerade mlijeka: minimalni kapacitet dnevne prerade od 500 l mlijeka;

Sektor prerade mesa:   -     klanice sa minimalnim kapacitetom dnevnog klanja (8 radnih     časova) od deset grla goveda ili 20 grla svinja ili 30 grla ovaca ili koza ili 3.000 komada živine;

-        prerada mesa sa minimalnim kapacitetom godišnje prerade od 10 t;

Sektor proizvodnje vina: minimalni kapacitet od 2.000 l vina godišnje;

Sektor prerade voća i povrća (uključujući žitarice, gljive, pečurke, aromatično i ljekovito bilje): pogoni za preradu voća i povrća registrovani u odgovarajućim registrima u skladu sa zakonom.

Sektor prerade maslina: minimalni kapacitet prerade od 500 kg;

Sektor prerade ribe i akvakulture: minimalni kapacitet godišnje prerade od 5 t.

Svi potrebni obrasci vezani za apliciranje na projekat mogu preuzeti sa internet stranica Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, kao i internet stranice koja je uspostavljena posebno za IPARD program – www.ipard.gov.me. Obrasci se mogu preuzeti i u kancelarijama Odjeljenja za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva i u biljnoj proizvodnji.

PR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja