Manja slova Veća slova RSS

Pozivi za dostavljanje ponuda IPARD II - Tenderi

10.06.2020.

Naziv projekta: Kupovina poljoprivredne mehanizacije

Ime kupca: Bogdan Sjekloća Adresa kupca i opština: Oštrovac bb, Nikšić Objavljen: 10.06.2020. Krajnji rok: 25.06.2020. U tekstu je objavljen link za preuzimanje poziva za dostavljanje ponuda.

03.06.2020.

Naziv projekta: Unapređenje objekta za preradu mesa

Ime kupca: “Turo” D.O.O. Adresa kupca i opština: Vrh Polja bb – Njeguši, Cetinje Objavljen: 02.06.2020. Krajnji rok: 25.06.2020. U tekstu je objavljen link za preuzimanje poziva za dostavljanje ponuda.

29.05.2020.

Naziv projekta: Izgradnja skladišta i hladnjače za čuvanje poljoprivrednih proizvoda;

Ime kupca: Škatarić Ivica; Adresa kupca i opština: Mataguži bb - Podgorica; Objavljen: 28.05.2020.; Krajnji rok: 13.06.2020.; U tekstu je objavljen link za preuzimanje poziva za dostavljanje ponuda

26.05.2020.

Naziv projekta: Izgradnja skladišta i hladnjače za čuvanje poljoprivrednih proizvoda;

Ime kupca: Škatarić Ivica; Adresa kupca i opština: Mataguži bb - Podgorica; Objavljen: 26.05.2020.; Krajnji rok: 10.06.2020.; U tekstu je objavljen link za preuzimanje poziva za dostavljanje ponuda

18.05.2020.

Naziv projekta: Unepređenje objekta za preradu mesa

Ime kupca: “Turo” D.O.O. Adresa kupca i opština: Vrh Polja bb – Njeguši, Cetinje Objavljen: 18.05.2020. Krajnji rok: 10.06.2020. U tekstu je objavljen link za preuzimanje poziva za dostavljanje ponuda.

14.05.2020.

Naziv projekta: Nabavka poljoprivredne mehanizacije

Ime kupca: Maksimović Drago Adresa kupca i opština: Selo Lipovska Bistrica, Kolašin Objavljen: 14.05.2020. Krajnji rok: 29.05.2020. U tekstu je objavljen link za preuzimanje poziva za dostavljanje ponuda

06.05.2020.

Naziv projekta: “Kupovina poljoprivredne mehanizacije I opreme”

Ime kupca: Šljivančanin Vuko Adresa kupca i opština: Pogrežđe bb ,Žabljak. Objavljen: 06.05.2020 Krajnji rok: 21.05.2020 U tekstu je objavljen link za preuzimanje poziva za dostavljanje ponuda.

21.04.2020.

Naziv projekta: Unapređenje objekata za peradu mesa

Ime kupca: Turo d.o.o. Adresa kupca i opština: Njeguši, Cetinje Objavljen: 21.04.2020. godine Krajnji rok: 15.05.2020. godine U tekstu je objavljen link za preuzimanje poziva za dostavljanje ponuda.

31.03.2020.

Naziv projekta: Usklađivanje procesa proizvodnje sa direktivama Evropske unije 199/74/EC nabavka savremene opreme za odgoj koka nosilja i proizvodnju jaja, kao i nabavka traktora sa priključcima za potrebe farme Agro Mont u Martinićima

Ime kupca: Agro Mont Adresa kupca i opština: Partizanski put bb, 81400, Nikšić Objavljen: 31.03.2020. godine Krajnji rok: 15.04.2020. godine U tekstu je objavljen link za preuzimanje poziva za dostavljanje ponuda

24.03.2020.

Naziv projekta: Modernizacija postojećih proizvodnih pogona kroz nabavku opreme i izgradnja uzgajališta za koke nosilje sa pripadajućom opremom

Ime kupca: Alkoset doo Adresa kupca i opština: V Crnogorske brigade 1 Herceg Novi, Igalo Objavljen: 24.03.2020 Krajnji rok: 08.04.2020 U tekstu je objavljen link za preuzimanje poziva za dostavljanje ponuda.