Manja slova Veća slova RSS

Pozivi za dostavljanje ponuda IPARD II - Tenderi

16.08.2019.

Naziv projekta: Vodosnadbijevanje plantaže i uređenje terena i objekta za preradu sa dijelom mehanizacije i dopuna opreme na poljoprivrednom gazdinstvu Ivana Ašanina iz Mojkovca

Ime kupca: Ašanin Ivan Adresa kupca i opština: Stevanovac 84205, Mojkovac Objavljen: 16.08.2019 godine Krajnji rok: 01.09.2019 godine U tekstu je objavljen link za preuzimanje poziva za dostavljanje ponuda.

15.08.2019.

Naziv projekta: Izgradnja i opremanje savremene živinarske farme

Ime kupca: Good Food d.o.o; Adresa kupca i opština: Kosić B.b. ; Danilovgrad; Objavljen: 14.08.2019 godine Krajnji rok: 29.08.2019 godine U tekstu je objavljen link za preuzimanje poziva za dostavljanje ponuda.

15.08.2019.

Naziv projekta: Kupovina mehanizacije

Ime kupca: Novović Zoran Adresa kupca i opština: Bistrica – Kostenica, Bijelo Polje Objavljen: 15.08.2019 godine Krajnji rok: 02.09.2019 godine U tekstu je objavljen link za preuzimanje poziva za dostavljanje ponuda.

14.08.2019.

Naziv projekta: Proširenje kapaciteta farme kroz izgradnju i rekonstrukciju objekta

Ime kupca: Farma Franca doo Adresa kupca i opština: Oluja bb, Bijelo Polje Objavljen: 13.08.2019 godine Krajnji rok: 13.09.2019 godine U tekstu je objavljen link za preuzimanje poziva za dostavljanje ponuda.

14.08.2019.

Naziv projekta: Proširenje kapaciteta farme kroz izgradnju i rekonstrukciju objekta

Ime kupca: Farma Franca doo Adresa kupca i opština: Oluja bb, Bijelo Polje Objavljen: 13.08.2019 godine Krajnji rok: 13.09.2019 godine U tekstu je objavljen link za preuzimanje poziva za dostavljanje ponuda.

14.08.2019.

Naziv projekta: Nadogradnja i opremanje objekta za držanje piladi

Ime kupca: UNIS MP doo Adresa kupca i opština: Pešterska bb, Rožaje Objavljen: 14.08.2019 godine Krajnji rok: 29.08.2019 godine U tekstu je objavljen link za preuzimanje poziva za dostavljanje ponuda.

13.08.2019.

Naziv projekta: Kupovina mehanizacije

Ime kupca: Kosović Bogoljub Adresa kupca i opština: Selo Mioče, Bijelo Polje Objavljen: 12.08.2019 godine Krajnji rok: 28.08.2019 godine U tekstu je objavljen link za preuzimanje poziva za dostavljanje ponuda.

13.08.2019.

Naziv projekta: Vodosnadbijevanje plantaže i uređenje terena i objekta za preradu sa dijelom mehanizacije i dopuna opreme na poljoprivrednom gazdinstvu Ivana Ašanina iz Mojkovca

Ime kupca: Ašanin Ivan Adresa kupca i opština: Stevanovac 84205, Mojkovac Objavljen: 14.08.2019 godine Krajnji rok: 29.08.2019 godine U tekstu je objavljen link za preuzimanje poziva za dostavljanje ponuda.

13.08.2019.

Naziv projekta: Vodosnadbijevanje plantaže i uređenje terena i objekta za preradu sa dijelom mehanizacije i dopuna opreme na poljoprivrednom gazdinstvu Ivana Ašanina iz Mojkovca

Ime kupca: Ašanin Ivan Adresa kupca i opština: Stevanovac 84205, Mojkovac Objavljen: 14.08.2019 godine Krajnji rok: 29.08.2019 godine U tekstu je objavljen link za preuzimanje poziva za dostavljanje ponuda.

13.08.2019.

Naziv projekta: Vodosnadbijevanje plantaže i uređenje terena i objekta za preradu sa dijelom mehanizacije i dopuna opreme na poljoprivrednom gazdinstvu Ivana Ašanina iz Mojkovca

Ime kupca: Ašanin Ivan Adresa kupca i opština: Stevanovac 84205, Mojkovac Objavljen: 14.08.2019 godine Krajnji rok: 28.08.2019 godine U tekstu je objavljen link za preuzimanje poziva za dostavljanje ponuda.