Manja slova Veća slova RSS

Pozivi za dostavljanje ponuda IPARD II - Tenderi

29.08.2019.

Naziv projekta: Izgradnja, rekonstrukcija I opremanje objekata za tov piladi

Ime kupca: Radinović Company Adresa kupca i opština: Farmaci bb-Podgorica Objavljen: 29.08.2019 Krajnji rok: 13.09.2019 U tekstu je objavljen link za preuzimanje poziva za dostavljanje ponuda.

28.08.2019.

Naziv projekta: Izgradnja objekta za smještaj stoke

Ime kupca: Tošić Mirko Adresa kupca i opština: Kotorac bb, Pljevlja Objavljen: 28.08.2019 godine Krajnji rok: 11.09.2019 godine U tekstu je objavljen link za preuzimanje poziva za dostavljanje ponuda.

28.08.2019.

Naziv projekta: Nabavka poljiprivredne mehanizacije za funkcionisanje poljoprivrednog gazdinstva

Ime kupca: Škrijelj Safeta Adresa kupca i opština: Sandžačka br.39, Rožaje Objavljen: 27.08.2019 godine Krajnji rok: 12.09.2019 godine U tekstu je objavljen link za preuzimanje poziva za dostavljanje ponuda.

27.08.2019.

Naziv projekta: Izgradnja objekata za smještaj krava

Ime kupca: Petrović Vukoman Adresa kupca i opština: Kosanica, Pljevlja Objavljen: 27.08.2019 Krajnji rok: 11.09.2019 U tekstu je objavljen link za preuzimanje poziva za dostavljanje ponuda.

27.08.2019.

Naziv projekta: Izgradnja objekata za smještaj krava

Ime kupca: Petrović Vukoman Adresa kupca i opština: Kosanica, Pljevlja Objavljen: 27.08.2019 Krajnji rok: 11.09.2019 U tekstu je objavljen link za preuzimanje poziva za dostavljanje ponuda.

27.08.2019.

Naziv projekta: Investicioni program podizanja plantaže maslina na području Bigova (KO Vranovići – Opština Kotor);

Ime kupca: Čelebić Agrar d.o.o.; Adresa kupca i opština: Oktoih 2, Donja Gorica, Podgorica; Objavljen: 27.08.2019.; Krajnji rok: 10.09.2019.; U tekstu je objavljen link za preuzimanje poziva za dostavljanje ponuda

27.08.2019.

Naziv projekta: Podizanje plantaže nare od 1000 sadnica ili 1,2ha i nabavka mehanizacije;

Ime kupca: Naser Nasradinoviq; Adresa kupca i opština: Kosići bb, Ulcinj; Objavljen: 27.08.2019.; Krajnji rok: 10.09.2019.; U tekstu je objavljen link za preuzimanje poziva za dostavljanje ponuda

27.08.2019.

Naziv projekta: Podizanje plantaže nare od 1000 sadnica ili 1,2ha i nabavka mehanizacije;

Ime kupca: Naser Nasradinoviq; Adresa kupca i opština: Kosići bb, Ulcinj; Objavljen: 27.08.2019.; Krajnji rok: 10.09.2019.; U tekstu je objavljen link za preuzimanje poziva za dostavljanje ponuda

27.08.2019.

Naziv projekta: Usklađivanje procesa proizvodnje sa direktivama Evropske unije 199/74/EC nabavka savremene opreme za odgoj koka nosilja i proizvodnju jaja, kao i nabavka traktora sa priključcima za potrebe farme Agro Mont u Martinićima

Ime kupca: „Agro Mont“ doo Adresa kupca i opština: Partizanski put bb, Nikšić Objavljen: 27.08.2019 godine Krajnji rok: 13.09.2019 godine U tekstu je objavljen link za preuzimanje poziva za dostavljanje ponuda.

27.08.2019.

Naziv projekta: Usklađivanje procesa proizvodnje sa direktivama Evropske unije 199/74/EC nabavka savremene opreme za odgoj koka nosilja i proizvodnju jaja, kao i nabavka traktora sa priključcima za potrebe farme Agro Mont u Martinićima

Ime kupca: „Agro Mont“ doo Adresa kupca i opština: Partizanski put bb, Nikšić Objavljen: 27.08.2019 godine Krajnji rok: 13.09.2019 godine U tekstu je objavljen link za preuzimanje poziva za dostavljanje ponuda.