Manja slova Veća slova RSS

Pozivi za dostavljanje ponuda IPARD II - Tenderi

13.08.2019.

Naziv projekta: Kupovina mehanizacije

Ime kupca: Kosović Bogoljub Adresa kupca i opština: Selo Mioče, Bijelo Polje Objavljen: 12.08.2019 godine Krajnji rok: 28.08.2019 godine U tekstu je objavljen link za preuzimanje poziva za dostavljanje ponuda.

13.08.2019.

Naziv projekta: Vodosnadbijevanje plantaže i uređenje terena i objekta za preradu sa dijelom mehanizacije i dopuna opreme na poljoprivrednom gazdinstvu Ivana Ašanina iz Mojkovca

Ime kupca: Ašanin Ivan Adresa kupca i opština: Stevanovac 84205, Mojkovac Objavljen: 14.08.2019 godine Krajnji rok: 29.08.2019 godine U tekstu je objavljen link za preuzimanje poziva za dostavljanje ponuda.

13.08.2019.

Naziv projekta: Vodosnadbijevanje plantaže i uređenje terena i objekta za preradu sa dijelom mehanizacije i dopuna opreme na poljoprivrednom gazdinstvu Ivana Ašanina iz Mojkovca

Ime kupca: Ašanin Ivan Adresa kupca i opština: Stevanovac 84205, Mojkovac Objavljen: 14.08.2019 godine Krajnji rok: 29.08.2019 godine U tekstu je objavljen link za preuzimanje poziva za dostavljanje ponuda.

13.08.2019.

Naziv projekta: Vodosnadbijevanje plantaže i uređenje terena i objekta za preradu sa dijelom mehanizacije i dopuna opreme na poljoprivrednom gazdinstvu Ivana Ašanina iz Mojkovca

Ime kupca: Ašanin Ivan Adresa kupca i opština: Stevanovac 84205, Mojkovac Objavljen: 14.08.2019 godine Krajnji rok: 28.08.2019 godine U tekstu je objavljen link za preuzimanje poziva za dostavljanje ponuda.

12.08.2019.

Naziv projekta: Izgradnja stajskog objekta za smještaj krava i priplodnih junica

Ime kupca: Raosavljević Ranka Adresa kupca i opština: selo Štitarica bb, Mojkovac Objavljen: 12.08.2019 godine Krajnji rok: 27.08.2019 godine U tekstu je objavljen link za preuzimanje poziva za dostavljanje ponuda.

09.08.2019.

Naziv projekta: Mini klanica za živinu;

Ime kupca: BEST PRODUKT; Adresa kupca i opština: Valjevska bb, Mojkovac; Objavljen: 08.08.2019.; Krajnji rok: 23.08.2019.; U tekstu je objavljen link za preuzimanje poziva za dostavljanje ponuda

09.08.2019.

Naziv projekta: Mini klanica za živinu;

Ime kupca: BEST PRODUKT; Adresa kupca i opština: Valjevska bb, Mojkovac; Objavljen: 08.08.2019.; Krajnji rok: 23.08.2019.; U tekstu je objavljen link za preuzimanje poziva za dostavljanje ponuda

09.08.2019.

Naziv projekta: Mini klanica za živinu;

Ime kupca: BEST PRODUKT; Adresa kupca i opština: Valjevska bb, Mojkovac; Objavljen: 08.08.2019.; Krajnji rok: 23.08.2019.; U tekstu je objavljen link za preuzimanje poziva za dostavljanje ponuda

09.08.2019.

Naziv projekta: Mini klanica za živinu;

Ime kupca: BEST PRODUKT; Adresa kupca i opština: Valjevska bb, Mojkovac; Objavljen: 08.08.2019.; Krajnji rok: 23.08.2019.; U tekstu je objavljen link za preuzimanje poziva za dostavljanje ponuda

09.08.2019.

Naziv projekta: Mini klanica za živinu;

Ime kupca: BEST PRODUKT; Adresa kupca i opština: Valjevska bb, Mojkovac; Objavljen: 08.08.2019.; Krajnji rok: 23.08.2019.; U tekstu je objavljen link za preuzimanje poziva za dostavljanje ponuda