Manja slova Veća slova RSS

Pozivi za dostavljanje ponuda IPARD II - Tenderi

21.08.2019.

Naziv projekta: Nabavka poljoprivredne mehanizacije;

Ime kupca: Zeković Vesna; Adresa kupca i opština: Slatina bb, Andrijevica; Objavljen: 20.08.2019. Krajnji rok: 04.09.2019. U tekstu je objavljen link za preuzimanje poziva za dostavljanje ponuda

20.08.2019.

Naziv projekta: Rekonstrukcija objakta za svinje I nabavka opreme

Ime kupca: Siniša Raičević Adresa kupca i opština: Milovana Pekovića bb - Nikšić Objavljen: 20.08.2019 Krajnji rok: 03.09.2019 U tekstu je objavljen link za preuzimanje poziva za dostavljanje ponuda.

16.08.2019.

Naziv projekta: Rekonstrukcija objekta za svinje i nabavka opreme

Ime kupca: Raičević Siniša Adresa kupca i opština: Milovana Pekovića bb, Nikišić Objavljen: 16.08.2019 godine Krajnji rok: 30.09.2019 godine U tekstu je objavljen link za preuzimanje poziva za dostavljanje ponuda.

16.08.2019.

Naziv projekta: Vodosnadbijevanje plantaže i uređenje terena i objekta za preradu sa dijelom mehanizacije i dopuna opreme na poljoprivrednom gazdinstvu Ivana Ašanina iz Mojkovca

Ime kupca: Ašanin Ivan Adresa kupca i opština: Stevanovac 84205, Mojkovac Objavljen: 16.08.2019 godine Krajnji rok: 01.09.2019 godine U tekstu je objavljen link za preuzimanje poziva za dostavljanje ponuda.

16.08.2019.

Naziv projekta: Vodosnadbijevanje plantaže i uređenje terena i objekta za preradu sa dijelom mehanizacije i dopuna opreme na poljoprivrednom gazdinstvu Ivana Ašanina iz Mojkovca

Ime kupca: Ašanin Ivan Adresa kupca i opština: Stevanovac 84205, Mojkovac Objavljen: 16.08.2019 godine Krajnji rok: 01.09.2019 godine U tekstu je objavljen link za preuzimanje poziva za dostavljanje ponuda.

15.08.2019.

Naziv projekta: Izgradnja i opremanje savremene živinarske farme

Ime kupca: Good Food d.o.o; Adresa kupca i opština: Kosić B.b. ; Danilovgrad; Objavljen: 14.08.2019 godine Krajnji rok: 29.08.2019 godine U tekstu je objavljen link za preuzimanje poziva za dostavljanje ponuda.

15.08.2019.

Naziv projekta: Kupovina mehanizacije

Ime kupca: Novović Zoran Adresa kupca i opština: Bistrica – Kostenica, Bijelo Polje Objavljen: 15.08.2019 godine Krajnji rok: 02.09.2019 godine U tekstu je objavljen link za preuzimanje poziva za dostavljanje ponuda.

14.08.2019.

Naziv projekta: Proširenje kapaciteta farme kroz izgradnju i rekonstrukciju objekta

Ime kupca: Farma Franca doo Adresa kupca i opština: Oluja bb, Bijelo Polje Objavljen: 13.08.2019 godine Krajnji rok: 13.09.2019 godine U tekstu je objavljen link za preuzimanje poziva za dostavljanje ponuda.

14.08.2019.

Naziv projekta: Proširenje kapaciteta farme kroz izgradnju i rekonstrukciju objekta

Ime kupca: Farma Franca doo Adresa kupca i opština: Oluja bb, Bijelo Polje Objavljen: 13.08.2019 godine Krajnji rok: 13.09.2019 godine U tekstu je objavljen link za preuzimanje poziva za dostavljanje ponuda.

14.08.2019.

Naziv projekta: Nadogradnja i opremanje objekta za držanje piladi

Ime kupca: UNIS MP doo Adresa kupca i opština: Pešterska bb, Rožaje Objavljen: 14.08.2019 godine Krajnji rok: 29.08.2019 godine U tekstu je objavljen link za preuzimanje poziva za dostavljanje ponuda.